KUNDTJÄNST · ÖPPET ALLA HELGFRIA VARDAGAR KL 8-17 · [email protected] ·  010-155 10 00

Socialt ansvar

Code of conduct – Profilservice Nordic AB

WDP | Profilservice.se (556815-9072) har utarbetat riktlinjer för våra leverantörer i en så kallad uppförandekod. Denna bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta för att vi skall vara säkra på att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Generellt gäller att WDP | Profilservice.se har som krav på sina leverantörer att de följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt avseende förhållandet till de anställda, miljöarbete och säkerhetstänkande.

Klicka på varje avsnitt nedan för att läsa våra paragrafer eller ladda ner det fullständiga dokumentet här

1. Barnarbete

Vi accepterar inte barnarbete. Ingen anställd får vara yngre än minimiåldern för anställning. Alla lagstadgade begränsningar för anställda under 18 skall följas.
Detta enligt ILO konventionerna 138 samt 182, samt FN’s barnkonvention.

2. Säkerhet

Företaget skall ha lokalt miljötillstånd och detta skall följas. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-konvention 170 om säkerhetsdatablad och korrekt märkning och instruktioner skall finnas på relevant språk.

Avloppsrening och farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.

3. Miljö

Företaget skall ha lokalt miljötillstånd och detta skall följas. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-konvention 170 om säkerhetsdatablad och korrekt märkning och instruktioner skall finnas på relevant språk.
Avloppsrening och farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.

4. Arbetstagarnas organisationsfrihet/rättigheter

Rätten att organisera sig fritt i vilken organisation den enskilde önskar och att förhandla kollektivt är viktig. Vi godtar inte att arbetstagare straffas eller diskrimineras på något sätt för att denne ansluter sig till en organisation som på ett fredligt sätt är till för att tillvarata arbetstagarnas lagstadgade rättigheter.( ILO konvention 87,98,135)
Alla arbetstagare har rätt att få ett skriftligt anställningsavtal, där arbetsvillkoren framgår, på ett språk som arbetstagaren förstår.

5. Diskriminering/ Kränkning

Vi godtar ingen kränkande behandling av medarbetare, vare sig verbalt, fysiskt, psykologiskt eller sexuellt.

Ingen arbetstagare får diskrimineras vid rekrytering och arbetsfördelning på grund av ras, nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, graviditet, tro, politisk uppfattning, funktionshinder (ILO konvention 100, 111).

6. Migrerande arbetstagare

Migrerande arbetstagare skall ha samma anställningsvillkor som inhemsk personal. Arbetsgivaren skall stå för alla typer av kommissioner och avgifter som kan tänkas tas ut av i samband med att den migrerande arbetstagaren anställs. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren skall deponera sina pass/ID-handlingar eller annan säkerhet.

7. Arbetsvillkor

Vårt minimikrav är att arbetsgivaren betalar lagstadgad minimilön, eller lön som fastställts i kollektiv/branschavtal. Till detta skall alla andra lagstadgade förmåner och ersättningar utgå. Lagstadgade rättigheter till betald semester, föräldraledighet och sjukledighet skall följas.

Inga oskäliga avdrag får göras. Skriftlig lönespecifikation skall alltid tillhandahållas medarbetaren.

Den ordinarie arbetstiden samt antal övertidstimmar får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen. Övertidsarbete skall alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning utgå.

8. Efterlevnad

Vi kräver av våra leverantörer att man visar öppenhet och att man gör allt för att leva upp till dessa krav, och att man underlättar för WDP | Profilservice och våra samarbetspartners att fullgöra de kontroller och inspektioner som vi anser vara nödvändiga.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra oanmälda besök i egen regi eller via tredje part för att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs.

Det kontrollerade företaget får i regel en möjlighet att korrigera sig, om det visar sig att man avvikit från kraven. Detta genom att föreslå och genomföra en åtgärdsplan.

Undanlåtenhet att göra detta eller samarbetsovilja i frågan kan leda till att affärsrelationen med WDP | Profilservice fasas ut.

VILKEN TYP AV PRODUKT SÖKER DU?

Miljö

Ekologiskt, FairTrade och rättvist. Våra mest miljövänliga trycksaker hittar du här.

Budget

Trycksaker och produkter som är en del av det mest prisvärda i vårt sortiment.

Exklusiv

Upplev vardagslyx med vårt lite dyrare sortiment med extra hög kvalité.

Favorit

Sortimentet med våra personliga favoriter och som vi vet är väldigt omtyckta av våra kunder.

Express

Bråttom? Här hittar du produkter som går att få med extra snabb leverans inom 7 arbetsdagar.

icon box image

Om oss

Läs mer om WDP | Profilservice.se, vår företagshistoria, mål och visioner.

Varför WDP | Profilservice.se?

Vad är det som vi gör oss unika? Läs mer om våra främsta styrkor här.

Medarbetare

Hitta kontaktuppgifter till oss som jobbar på WDP | Profilservice.se.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar kl 8-17. Ring oss på 010-155 10 00 eller maila [email protected]