ALLTID KORREKTUR · STOR UTSTÄLLNING · SNABBA LEVERANSER · info@profilservice.se ·  010-155 10 00

Miljö

På Profilservice strävar vi efter att bli en förebild inom miljöarbete. För oss är det viktigt att vi som företag agerar rätt gentemot miljön, samt att våra trycksaker tillverkas på ett miljövänligt vis.

Profilservice arbetar under ett eget ledningssystem där vår miljöpolicy spelar en stor roll. Miljöpolicyn är antagen av ledningen och innehåller ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete. Vill ni veta mer om vårt miljöarbete?

Kontakta oss för information om våra aktuella miljömål.

 • Vi följer gällande miljölagstifning och andra krav (t.ex. producentansvar) men skall ha som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser. Vi skall vara ett föredöme för branschen.
 • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning samt hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vårt sortiment av miljövänliga profilprodukter skall ha en konstant tillväxt och vi ska i största möjliga mån erbjuda våra kunder ett mer miljövänligt alternativ.
 • Vi skall själva, samt via leverantörer/samarbetspartners utbilda personalen hur vi de kan ta mer hänsyn i miljön i det dagliga arbetet och vid konsultation med kunder.
 • Vi väljer miljöbilar och försöker minimera antalet resor.
 • Vi försöker välja miljövänliga transportsätt för våra produkter.
 • Vi återvinner och sop-sorterar vårt avfall, samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten, i linje med vårt arbete för att få våra kunder att välja miljövänliga produkter från vårt sortiment. Vi skall leva som vi lär.
 • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer och väljer med fördel leverantörer som har ett gediget och välarbetat miljöarbete.
 • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete.

INTERNT MILJÖARBETE

 • Vi använder enbart el från vindkraft i våra lokaler.
 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.
 • Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljövänliga bilar.
 • Vi återanvänder stora delar av vårt avfall.

LEVERANTÖRER

 • Vi har högt ställda miljökrav i vår code of conduct gentemot utländska leverantörer.
 • Vi strävar efter att använda miljövänliga produkter i vår verksamhet.
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.

PRODUKTER

 • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslår miljöriktiga produkter för våra kunder.
 • Bland annat genom att årligen ge ut en katalog med miljövänliga produkter.
 • Vid inköp tar vi hänsyn till de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vårt egna tryckeri använder klimatsmarta ÖKO-tex certifierade märkningsmetoder.

FÖRBÄTTRING

 • Vi strävar efter att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
vindkraft

VILKEN TYP AV PRODUKT SÖKER DU?

Miljö

Ekologiskt, FairTrade och rättvist. Våra mest miljövänliga trycksaker hittar du här.

Budget

Trycksaker och produkter som är en del av det mest prisvärda i vårt sortiment.

Favorit

Sortimentet med våra personliga favoriter och som vi vet är väldigt omtyckta av våra kunder.

Express

Bråttom? Här hittar du produkter som går att få med extra snabb leverans inom 7 arbetsdagar.

Varför profilservice.se?

Vad gör oss unika? Läs mer om våra styrkor!

Så handlar du

En liten guide till köpprocessen på profilservice.se

Behov av hjälp?

Ring gärna en av våra säljare på tel 010-155 10 00 eller maila oss

Besök vår utställning

Här kan du se våra produkter – 700 kvm showroom! Välkommen!