ALLTID KORREKTUR · STOR UTSTÄLLNING · SNABBA LEVERANSER · info@profilservice.se ·  010-155 10 00

Kvalité

Profilservice arbetar under ett eget ledningssystem där vår kvalitetspolicy är styrande. Kvalitetspolicyn är antagen av ledningen och innehåller ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete.

Vi arbetar systematiskt i vårt kvalitetsarbete genom att noga analysera och dokumentera avvikelser. Vi försöker hela tiden utvecklas som företag för att ge den bästa möjligt kund-leverantör relation.

Kontakta gärna oss för mer information om vårt ledningssystem och aktuella kvalitetsmål.

 • Vi skall Analysera, förstå och tillgodose kunders behov. Överträffa kundens förväntningar.
 • Vi utvecklar alla medarbetares kompetens, vi ger medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegerar befogenheter och ansvar så långt som möjligt.
 • Vi har tydliga ansvarsområden inom företaget där alla medarbetare förstår och accepterar sitt ansvar.
 • Vi baserar åtgärder på fakta, statistik och analyser, vi skall alltid ha en korrekt helhetssyn på verksamheten och göra åtgärder med ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
 • Vi tar ansvar, både inrikes men även utomlands ser vi till att vi som minimumnivå följer lagar, förordningar och normer. Detta arbete skall följas upp av tredjepartskontroll.
 • Vi skall sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter med högsta möjliga leveranssäkerhet. • Vi arbetar med tydliga rutiner kring reklamationer samt analys/dokumentation av dessa.
 • Vi gör löpande kompentens/sårbarhetsanalyser, flödesanalyser och underhåller våra rutiner.
 • Vi skall fastställa, arbeta mot, och följa upp våra resultat gentemot mätbara mål.
 • Våra medarbetare skall ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete.
 • Våra medarbetare förväntas bidra aktivt, i samarbete med ledningen, till att både uppnå men även bestämma bolagets målsättningar.
 • Vi arbetar med andrapartskontroll av vårt kvalitetsarbete, vi skall alltid ha en professionell blick utifrån på företagets kvalitetsarbete.

VILKEN TYP AV PRODUKT SÖKER DU?

Miljö

Ekologiskt, FairTrade och rättvist. Våra mest miljövänliga trycksaker hittar du här.

Budget

Trycksaker och produkter som är en del av det mest prisvärda i vårt sortiment.

Favorit

Sortimentet med våra personliga favoriter och som vi vet är väldigt omtyckta av våra kunder.

Express

Bråttom? Här hittar du produkter som går att få med extra snabb leverans inom 7 arbetsdagar.

Varför profilservice.se?

Vad gör oss unika? Läs mer om våra styrkor!

Så handlar du

En liten guide till köpprocessen på profilservice.se

Behov av hjälp?

Ring gärna en av våra säljare på tel 010-155 10 00 eller maila oss

Besök vår utställning

Här kan du se våra produkter – 700 kvm showroom! Välkommen!